Administrare Financiar Contabila

Administrare Financiar Contabila

 1. Organizarea si gestionarea contabilitatii in partida simpla prin mijloace informatice;
 2. Intocmirea, evidenta si actualizarea urmatoarelor registre:
  1. Registrul jurnal;
  2. Registrul inventar;
  3. Registrul de casa;
  4. Registrul de evidenta a fondului de rulment;
  5. Registrul de evidenta a fondului de reparatii;
  6. Registrul de evidenta a penalitatilor.
 3. Intocmirea documentelor contabile in conformitate cu legislatia in vigoare privind contabilitatea in partida simpla tinuta de persoanele juridice fara scop patrimonial;
 4. Intocmirea, evidenta lunara si depunerea semestriala a situatiei elementelor de activ si pasiv ale asociatiei la primaria de sector;
 5. Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale necesare la Administratia Fiscala de care apartine Asociatia de Proprietari;
 6. Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat al asigurarilor sociale pentru remuneratiile personalului angajat al al Asociatiei;
 7. Efectuarea platilor catre furnizori, sau firme de prestari servicii;
 8. Calcularea, intocmirea, redactarea si afisarea listelor de plata a cotelor de contributie la cheltuielile Asociatiei de Proprietari, in conformitate cu cuantumul facturilor emise de furnizori si a altor obligatii de plata ale Asociatiei de Proprietari, fata de terti;
 9. Repartizarea cotelor de contributie pe numar de persoane, suprafata utile, pe cota parte indiviza, sau pe beneficiar, astfel cum sunt stabilite de reglementarile in vigoare;
 10. Calcularea penalizarilor, a cotelor ce revin fondului de rulment, de reparatii, etc, in functie de modul de calcul stabilit in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari si de legile in vigoare;
 11. Asigurarea serviciului de casierie prin personal propriu in ziua(zilele) si orele stabilite de comun acord cu Comitetul Executiv;
 12. Asigurarea relatiei cu ITM prin gestionarea, evidenta si operarea in programul Revisal.